Zajmujemy się projektowaniem i budową profesjonalnych sieci komputerowych w szkołach.

Pracownia komputerowa to szczególne miejsce pracy uczniów na sprzęcie komputerowym oraz w sieci powinno być ono jak najlepiej zrobione i wykorzystane.

Wykonujemy adaptację i naprawy, istniejących i nowych sieci komputerowych w salach komputerowych .

W naszych projektach staramy się optymalizować koszt i jakość tak by instalacje były przygotowane zgodnie z potrzebami szkoły przy możliwe jak najniższym wkładzie finansowym.

Zapraszamy do kontaktu. NAPISZ