• Techniczny reprezentant szkoły – osoba lub podmiot upoważniony przez dyrektora szkoły do kontaktów z operatorem OSE w sprawach technicznych
  • Koordynator OSE w szkole – wskazana przez dyrektora szkoły, odpowiedzialna za informowanie o usługach dostępnych w OSE, upoważniona do włączania, konfiguracji i wyłączania usług OSE

Obie te funkcje może pełnić jedna osoba.

Do Twojej dyspozycji będzie także koordynator OSE w organie prowadzącym szkołę – osoba wyznaczona (np. przez wójta) do koordynacji działań związanych z wdrożeniem OSE w strukturach organu prowadzącego szkołę.

Potrzebujesz Technicznego reprezentanta szkoły oraz koordynatora OSE zapraszamy do współpracy. NAPISZ